Uitgave: Paperback, 198 blz.
ISBN 978-90-76270-487
Prijs: € 19.95
 
Piero Chiara
De mantel van astrakan
Vertaling Rianne Aarts en Hilda Schraa
 
De naamloze ‘ik’ besluit een paar maanden naar Parijs te gaan om zich in het mondaine leven te verdiepen. Hij trekt in bij een weduwe, madame Lenormand, die zich beklaagt over haar zoon, en bij Domitien, een ongenaakbare kat die zich niets laat aanleunen. De zoon is er met een Indochinese vandoor gegaan en laat niets meer van zich horen. Hij heeft een jas van astrakan achtergelaten.
De ik maakt kennis met Valentine, een aantrekkelijke jonge vrouw, en na verloop van tijd krijgen ze een verhouding. Dan loopt het mis.
Maurice, de zoon van mevrouw Lenormand, is niet in Indochina. Hij zit in de gevangenis waaruit hij ontsnapt en Valentine raakt daarbij betrokken.
Sliep ze met Maurice? Mismoedig slaapt hij met een majoor van het Leger des Heils. Van wie houdt Valentine?

Piero Chiara is een geboren verteller: zijn schijnbaar luchtige, maar onderhuids intrigerende verhalen hebben veel succes gehad.
Marcel v der Heijden, NBD Biblion

 
 
Serena Libri
Vossiusstraat 21
1071 AD Amsterdam
Nederland
Tel. +31 20 664 24 26
E-mail info@SerenaLibri.nl