Uitgave: paperback met stofomslag, 144 blz.
ISBN 978-90-76270-500
Prijs: € 17.95
 
Leonardo Sciascia
De context
Vertaald door Linda Pennings
 
De openbare aanklager Varga wordt op een milde avond in mei, tussen tien uur en middernacht, door een schot in het hart geveld.
De bisschop noemt hem een voorbeeldig mens en de brilliante inspecteur Rogas wordt op de zaak gezet. Dan wordt op het strand van Aves het lijk van een vooraanstaand rechter gevonden. Ook hij is door het hart geschoten. En meerdere magistraten volgen.
Rogas vermoedt een verband met de veroordeling van een apotheker wegens poging tot moord op zijn vrouw. Maar in een roman, die gaat over de macht en het gebruik van de macht, wordt Rogas door zijn superieuren de juiste weg gewezen.

‘Wat doe ik dan, excellentie?’
‘Weet u dat niet?’ vroeg de minister met ironische verbazing. ‘Gaat u er dus mee door… die groeperingen het leven zuur maken. Huiszoekingen, aanhoudingen, arrestaties, maar altijd met toestemming van de rechters, natuurlijk...’
‘Excellentie, ik denk dat we het juiste spoor laten liggen om een vals spoor te volgen. Met die vermoorde rechters, bedoel ik.’
De minister keek Rogas met medelijden en wantrouwen aan. ‘Misschien,’ zei hij. ‘Maar blijft u het volgen.’


De context (1971) zou volgens Sciascia een lichte parodie worden op de verwording van de macht. 'Maar het liep anders, zei hij, 'het verhaal kwam terecht in een volkomen denkbeeldig land waar geen ideeën meer heersten, waar met principes de spot werd gedreven. Ik was met plezier aan het verhaal begonnen maar aan het eind was het plezier me vergaan.'
De context is door Francesco Rosi verfilmd in zijn meesterwerk, Cadaveri eccellenti, met Lino Ventura in de rol van inspecteur Rogas.

‘Alle boeken van Sciascia zijn goed. Diepzinnig, analyserend, ook ontzettend grappig.’
Doeschka Meijsing, de Volkskrant

 
 
Serena Libri
Vossiusstraat 21
1071 AD Amsterdam
Nederland
Tel. +31 20 664 24 26
E-mail info@SerenaLibri.nl